גורל: רשימה של כל 22 המשימות, 6 התקפות, 4 אזורים, 11 מפות כור ההיתוך ועוד שהתגלו עד כה

גורל: רשימה של כל 22 המשימות, 6 התקפות, 4 אזורים, 11 מפות כור ההיתוך ועוד שהתגלו עד כה
הבטא של Destiny קרובה לסיומה, גם אם כל מה שיש לנו מ-Bungie הוא הערכה של 'היום', ומשתמש Reddit KingOfCarrotFlowers הרכיב רשימה של כל המפות והמשימות שהתגלו עד כה והופיעו ב-DestinyDB לאחר שהותם. נתונים שנכרו מאפליקציית הבטא ומהאפליקציה הנלווית. חשוב לזכור שרשימה זו...